รวมลิงค์ดูราคาขยะรีไซเคิล เมืองนอก

กระดาษ
ดูราคาซื้อขายกันจริงๆ http://www.recycle.net/Paper/waste/xv120600.html
ดูแนวโน้มราคา http://www.paperfiber.net/cgi-bin/composite_prices.cgi?mod=waste_paper2&id=100011&num=2
ดูราคาในประเทศญี่ปุ่น http://153.122.45.86/kaiyojpn/userview.action?action=kaitori

เหล็ก
ดูราคา บิลเล็ต LME https://www.quandl.com/data/LME/PR_FM-Steel-Billet-Prices
Scrap Steel LME https://www.investing.com/commodities/steel-scrap-historical-data
iron ore SGX https://www.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures-historical-data?cid=992748

พลาสติก
ราคา virgin plastic http://plastic.oie.go.th/Default.aspx

โลหะ
http://www.kitcometals.com/charts/

ราคาในพื้นที่ ต่างประเทศ
อเมริกา https://www.scrapmonster.com/
อังกฤษ https://www.letsrecycle.com/prices/
จีน http://www.sunsirs.com/uk/sectors-15.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s