คุยคุ้ยขยะ #10: พลาสติกย่อยสลายได้ อนาคตหรืออันตราย?

ถ้าพลาสติกเป็นวายร้ายอันดับหนึ่งของขบวนการขยะล้นโลก
พลาสติกย่อยสลายได้ ก็อาจเป็นด้านดีๆ ที่พลาสติกพยามยามปรับปรุงตัวเอง แต่ว่ามันดีพอแล้วหรือ

พลาสติกย่อยสลายได้ (Degradable Plastic) แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
1. พลาสติกที่มีส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติ เช่นแป้งข้าวโพด หรือ มันสำปะหลัง แล้วทำให้สามารถย่อยสลายเหมือนกับของธรรมชาติแต่อาจจะใช้เวลานานกว่านิดหน่อย

ฟังดูแล้วเหมือนว่าดี แต่ข้อเสียของพลาสติกประเภทนี้คือ จะต้องใช้สภาวะที่เหมาะสมในการย่อยสลายเช่นเดียวกับธรรมชาติคือ มีน้ำ อากาศ และ ความร้อน

แต่ในความเป็นจริง เมื่อพลาสติกประเภทนี้จะถูกทิ้งรวมกับขยะอื่นๆ ความเป็นไปได้ที่จะให้พลาสติกพวกนี้สัมผัสดินน้ำ ก็เป็นไปได้ยาก ดังนั้นขยะพลาสติกประเภทนี้ก็ไม่ต่างกับขยะพลาสติกทั่วไป อีกทั้งการผลิตพลาสติกชีวะภาพแบบนี้ก็ยังใช้ต้นทุนสูงกว่าและไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้อีกด้วย

pla-biodegrading-process.jpg

2. พลาสติกที่ใส่เกลือโลหะบางประเภทเข้าไปในกระบวนการผลิตพลาสติกปกติ และทำให้พลาสติกนั้นๆ ย่อยสลายได้รวดเร็วขึ้น โดยการย่อยสลายนั้นขึ้นอยู่กับสารที่ผสมเข้าไป เช่น Oxo Biodegradable ใช้ออกซิเจน+ความร้อนในการย่อยสลาย

ข้อดีของพลาสติกแบบนี้คือ ผลิตง่าย โดยแทบไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องจักรในการผลิตเลย อีกทั้งยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้อีกด้วย เรียกได้ว่าจะทิ้งก็ดีรีไซเคิลก็ได้ สมบูรณ์แบบสุดๆ

แต่อะไรก็ตามที่มีข้อดีย่อมมีข้อเสีย พลาสติกชนิดนี้กลับถูกบางประเทศแบนห้ามใช้ เหตุผลแรกคือเกลือโลหะที่ผสมเข้าไปมีส่วนประกอบของโคบอลต์และตะกั่วปนเปื้อนบางส่วน อีกเหตุผลคือเมื่อประชาชนเชื่อว่าพลาสติกชนิดนี้ย่อยสลายได้ จึงลดการรีไซเคิลและทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น รวมถึงโรงงานรีไซเคิลยังไม่ยอมรับการรีไซเคิลอีกด้วย

และยังมีบางการทดลองที่ระบุว่า พลาสติกประเภทนี้ ไม่ได้ย่อยสลายเร็วกว่าพลาสติกธรรมดาเลย ดูที่นี่

OxoTestWeek9WEB.jpg
ภาพการทดลองที่แย้งว่า Biodegradable plastic ย่อยสลายช้ากว่าแบบธรรมดาซะอีก

ดังนั้นในปัจจุบัน พลาสติกย่อยสลายได้ ยังคงถูกตั้งคำถามเช่นเดิม ในระหว่างที่เรารอวัสดุประเภทใหม่ที่จะมา disrupt วงการบรรจุภัณฑ์พลาสติก มนุษย์ก็ยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบการลดและรีไซเคิลพลาสติกต่อไปเท่าที่ทำได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s